Hustle money


Hustle money je možnost, jak sbírat kredit na nákup zboží na www.snapbacks.cz za to, že tví kámoši přes tebe nakoupí!

Pravidla:

 1. Do systému „Hustle money“ (dále jen Systém) se může zapojit kterýkoliv registrovaný uživatel na www.snapbacks.cz tak, že ve svém profilu vyjádří souhlas s těmito podmínkami (dále jen Zprostředkovatel).
 2. Kredit je sbírán pomocí speciálního kódu v GET parametru přidávaného do URL adresy vedoucí na www.snapbacks.cz.
  1. Příklad: www.snapbacks­.cz/?afp=12345
 3. Pokud přes takto upravenou adresu přijde nakupující a v následujících 30 dnech nakoupí, bude taková objednávka připočtena jako zprostředkovaná ke Zprostředkovateli, kterému kód v URL patří.
 4. Pokud nakupující klikne na více takto upravených adres s více různými kódy, platí vždy ten poslední v řadě.
 5. V případě, že bude takto zprostředkovaná objednávka úspěšně realizována a nebude v zákonné lhůtě stornována, náleží Zprostředkovateli kredit na nákup na www.snapbacks.cz ve výši 7 % z ceny objednávky včetně DPH.
 6. Kredit lze čerpat výhradně prostřednictvím slevových kódů na nákup na www.snapbacks.cz.
  1. Kredit není možné měnit za peníze.
  2. Platnost kódu je vždy 3 měsíce.
  3. Nejnižší možná hodnota kódu je 100,– Kč. Pokud je zbývající kredit nižší, není možné jej čerpat.
 7. Pro smysluplné fungování Systému jsou stanovena omezení. Porušení těchto omezení bude mít za následek zablokování přístupu k Systému danému Zprostředkovateli a propadnutí jeho kreditu bez náhrady včetně již vydaných slevových kódů:
  1. Každý zprostředkovatel může vlastnit pouze jeden účet zapojený do Systému.
  2. Sdílení URL nesmí vykazovat známky Spamu.
  3. URL Nesmí být sdílena na serverech s pornografickým obsahem a/nebo porušujícím nějakým způsobem platné zákony ČR.
 8. Rozhodnutí, zda bude někomu zablokován účet, je čistě v kompetenci provozovatele www.snapbacks.cz a jeho rozhodnutí je konečné.
 9. Tyto pravidla mohou být kdykoliv upravena a změny nabývají platnosti okamžikem zveřejnění.
 10. Systém může být kdykoliv bez náhrady zrušen. Do té doby vydané slevové kódy zůstanou v platnosti.
 11. Provozovatel si vyhrazuje právo libovolnému Zprostředkovateli zvýšit/snížit výši provize pro nové objednávky či ho ze systému vyřadit bez udání důvodu.
 12. Na účast v Systému nevzniká žádný právní ani jiný nárok.
 13. Platnost Systému je od 21.10.2013 na dobu neurčitou.

Chci se zapojit!